2021

Cesta ke svobodě -  superego

Osvobození se od vnitřních hlasů a cesta ke skutečnému žití v bdělosti a radosti

Všichni chceme být svobodní a šťastní. Časem zjistíme, že to co nám brání, není ve vnějším světě, ale překážkou jsou naše vlastní přesvědčení a předsudky, které neustále podporují vnitřní hlasy, které v psychologii nazýváme superegem. Náš vnitřní kritik nás neustále posuzuje, obviňuje a trestá. Veškerý pocit studu, viny a nízkého sebevědomí přichází právě od něho.
Společně se zaměříme na rozpoznání vnitřního kritika, jak s ním komunikovat, osvobodit se z jeho vlivu a žít svobodněji a radostněji.

Tento seminář propojíme s modrou esencí, kvalitou vědomí. 

Jaké kvality mi přinese tento seminář?

Prozření toho, co nám nejvíce stojí v cestě, ke skutečné lásce, radosti a úspěchu

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Totální identifikace s vnitřními hlasy, které mě i mé okolí neustále kritizují, obviňují a shazují.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, komunikace s vnitřními hlasy - různé přístupy, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

24. 11. 2021 od 10:00 – 28. 11. 2021 do 17:00
Ekofarma Bílý mrak, Šachov 13, Týniště nad Orlicí
Cena ubytování: https://www.bilymrak.cz/cenik-ubytovani-a21 

Bod světla

Vědomý návrat k celistvosti, propojení s naší duší
Tématem tohoto semináře je“návrat“. Návrat k našemu vyššímu já, k našemu bytí, k bodu světla, který je naší duší. S ní se rodíme znovu a znovu, přesto si jí často nejsme vědomy, často se od ní oddělujeme už při porodu nebo v dětství. Nadvládu přebírá naše ego, tvoříme svoji osobnost a stále hledáme štěstí někde venku. Zaplétáme se přitom do příběhů a vytváříme dramata, to vše ve snaze štěstí najít a dovést nás k nám samotným, do bodu světla, zpět domů.
Bod světla, naše obsahuje všechny naše kvality, je přítomný v nás i okolo nás, je to naše bytí, náš duchovní mistr, naše bdělá přítomnost, která z nás vyzařuje. S ním se stáváme lidskou bytostí. V této celistvosti přichází mír a svoboda do našich životů.
Tento seminář je nadstavbový a je určen pouze těm z vás, kteří jste s námi absolvovali všechny esence.
Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Prožitek duchovního aspektu v nás. Celistvé spojení se všemi částmi mé duše, které přináší obrovskou radost, lásku a hluboké naplnění. Vědomé spojení s božskou podstatou v nás.
Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Oddělenost od duchovního světa, upřednostnění a nevědomé následování našeho ega. Následkem traumatu či zranění oddělení některých částí naší duše.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky spojování s duší a jejími částmi, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.
27. 10. 2021 10:00 – 31. 10. 2021 17:00
Kdeco, Města Mayen 1536, budova vzdělávacího centra Marlin, naproti Rossmanu

Životní energie, vášen, odvaha

Žít svůj život naplno, dovolit si projevovat vášeň a energii, nebát se za sebe postavit

Kvalita životní energie a síly se prolíná do všech oblastí našeho života. Dává nám odvahu postavit se sám za sebe, žít svůj vlastní život, být tělesně zdravý, vyjadřovat sám sebe a svobodně žít svou vášeň. V učení Diamond Logos reprezentuje kvalitu životní energie a vášně červená esence bytí.
Naše chování v dospělosti často ovlivňuje touha zažít znovu blažený stav spojení s maminkou, kdy naše potřeby byly naplňovány bez jakéhokoliv úsilí a jako malé děti jsme dostávaly vše potřebné. Jsme pak ochotni se v sobě do souladu s matkou vrátit i za cenu popření se, potlačení přirozeného projevování, svých opravdových emocí. Na semináři proto pracujeme s místy v nás, kde jsme identifikováni s matkami, kde splýváme s jejich emocemi, kde se nevědomě dožadujeme jejich lásky a snažíme se jim vyhovět, kdy to všechno v dospělém věku projektujeme na své partnery a děti.

Co mi přinese účast na kurzu?

Odvahu dělat v životě vše, co mě těší. Čelit výzvám, které život přináší. Rozproudění životní i sexuální energie. Porozumění významu vlastní zlosti,  pozitivní využití vlastní zlosti v životě.

Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?

Postavit se za sebe, za svoji pravdu, vyjádřit ji otevřeně. Dlouho potlačovaná a nevyslovená zlost. Splývání s druhými, neschopnost se odpoutat. Dělám něco, co nechci a nemám odvahu a energii to změnit.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky na rozproudění energie, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

15. 09. 2021 od 10:00 – 19. 09. 2021 do 17:00

Ekofarma Bílý mrak, Šachov 13, Týniště nad Orlicí

Cena ubytování: https://www.bilymrak.cz/cenik-ubytovani-a21 

Prožitek jednoty, uzdravení nervového systému

Znovu prožití a uzdravení období prenatalu, porodu a navázání láskyplného vztahu s maminkou

 

Navázání láskyplného vztahu s maminkou a se světem. S tématy matky, s dobou, kdy byly naše potřeby naplňovány bez jakéhokoliv úsilí, je spojena kvalita dokonalé jednoty se světem a přijímání nepodmíněné lásky. Nepodmíněná láska vyživuje a uzdravuje naše emocionální zranění a léčí náš nervový systém. V učení Diamnod Logos přináší tuto kvalitu zlatá esence bytí.

Lásku a emocionální výživu, kterou jsme dostávali od maminky, v životě často nevědomě očekáváme a vyžadujeme od svých současných partnerů. Anebo se s nimi do stavu jednoty a lásky chceme vrátit i za cenu potlačení nás samotných, našich emocí, pravdy i našeho vlastního života.

V různých cvičeních na semináři projdeme mimo jiné fází vlastního prenatalu, porodu a doby krátce po narození - raným stadiem života a vztahem s maminkou. Uzdravíme v sobě traumata tohoto období. Naučíme se, že lásku a emoční výživu, jednotu se světem, charakteristickou pocitem "vím, kam patřím" můžeme přinést sami sobě, bez toho, že bychom je požadovali od partnerů, pasivně je očekávali do vnějšího světa.

Jaké kvality mi přinese tato esence?

Uzdravení traumat z období prenatalu a porodu. Vyživující jednotu, láskyplné přijetí maminky do života, pocit naplnění a výživy. Léčení nervového systému.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Traumatizující porod, pocit oddělenosti, nechtěnosti, nepřijetí, nelásky. Nedostatek emocionální vyživenosti. Narušený vztah s maminkou.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky na znovu prožití období prenatalu a porodu, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Online program – Čína         10. lekcí – (srpen – září)

Sebeléčení, soucit, odpuštění

Bezpodmínečné přijetí sama sebe, uzdravení svého myšlení a konání
Různé šoky a traumata hluboko uložené v našem emočním tělě nás oddělují od plnohodnotného prožívání života. Na semináři se věnujeme tématu sebeuzdravení. Čas od času se potkáme s bolestí v podobě starých vzpomínek nebo zažíváme pocit člověka, který je poražen a neví, co dál. Na tomto místě potřebujeme kromě jiného zažít kvalitu soucitu; soucitu, který máme sami v sobě.
Kvalitu soucítění přináší v metodě Diamnod Logos zelená esence bytí, kvalita srdce, kvalita něžné milující lásky, hlubokého respektu a soucitu k sobě i existenci. Je to kvalita podporující uzdravování emočních zranění, kvalita, se kterou přichází pochopení smyslu existence.
Zaměříme se na uzdravení našeho vnitřního dítěte, které je nejisté a zraněné od raného dětství.
Co mi přinese účast na kurzu?
Léčení emočních zranění a traumat z dětství. Odpuštění, soucit a lásku k sobě i druhým.
Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?
Nepřijetí sebe sama a trestání se. Pocity viny, staré křivdy a nepochopení z minulosti. Stresy, úzkosti, přesvědčení, že druzí jsou důležitější než já.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, léčebné techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.
23. 7. 2021 19:00 – 28. 7. 2021 13:00
ZŠ Velehrad, Kdeco

Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám

 

Stabilita, důvěra, jasnost a vnitřní pevnost jsou kvality, které jsou nám vlastní, ale přesto se z našeho života mohou vytrácet. Naproti tomu zažíváme nedůvěru v sebe sama, pocit nedostatečné hodnoty, nízké sebevědomé, nejistotu nebo přílišné pochybování. Tato témata jsou často spojena s naším otcem, který do nás otiskl to, jak sám vnímal svět.
 
Na semináři budeme pracovat na uvědomění si, kde následujeme nastavení otce, a jak je možné z něj vystoupit. Budeme pracovat s nástroji, které vám pomohou najít v sobě disciplínu a vůli dělat v životě to, co sami chcete. Kurz vám otevře cestu k větší důvěře v sebe sama, v druhé i v duchovní principy, které nás převyšují.
 
Čemu se budeme věnovat?
 
* Podíváme se vztah s tátou a na to, jak se můžeme opřít o jeho kvality.
* Zaměříme se na zvědomení toho, v čem si věříte nebo nevěříte. Na situace, kdy zažíváte pocit stability a jistoty, a naopak.
* Zjistíme, nakolik žijete podle své vlastní vůle a nakolik jste ovlivněni svým okolím.
* Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky a tanec.

2. – 4. 7. Mnichov 

Meditační víkend se světlem

Propojení se s kosmickým vědomím

 

Díky meditaci s kosmickým světlem se rozpomeneme na svoji božskou podstatu. Do svého otevřeného srdce přijmeme léčivý božský paprsek, který umožní navýšit světelnou frekvenci našeho těla a DNA. Zrození do vyššího vědomí nás podpoří v procesu vyrůst jako lidská bytost. 

  

Pátek 18 - 22 hod. (s přestávkou)

Sobota 8 - 22 hod. (s přestávkami na snídani, oběd, večeři)

Neděle 8 - 17 hod. (s přestávkami na snídani, oběd, večeři)

 

Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Prozření ohledně mého jednání, uvědomění si svých kvalit a silných stránek. Hluboké porozumění svých emocí a doporučení, jak s nimi zacházet.

 

Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Nevědomé myšlení a chování, kde mě ovládá můj strach a emoce. Vnitřní obrany řídící můj život. Oddělenost od skutečných hodnot.

 

Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

18. – 20. 6. Uherské Hradiště

Prožitek jednoty, uzdravení nervového systému

Znovu prožití a uzdravení období prenatalu, porodu a navázání láskyplného vztahu s maminkou

Navázání láskyplného vztahu s maminkou a se světem. S tématy matky, s dobou, kdy byly naše potřeby naplňovány bez jakéhokoliv úsilí, je spojena kvalita dokonalé jednoty se světem a přijímání nepodmíněné lásky. Nepodmíněná láska vyživuje a uzdravuje naše emocionální zranění a léčí náš nervový systém. V učení Diamnod Logos přináší tuto kvalitu zlatá esence bytí.

Lásku a emocionální výživu, kterou jsme dostávali od maminky, v životě často nevědomě očekáváme a vyžadujeme od svých současných partnerů. Anebo se s nimi do stavu jednoty a lásky chceme vrátit i za cenu potlačení nás samotných, našich emocí, pravdy i našeho vlastního života.

V různých cvičeních na semináři projdeme mimo jiné fází vlastního prenatalu, porodu a doby krátce po narození - raným stadiem života a vztahem s maminkou. Uzdravíme v sobě traumata tohoto období. Naučíme se, že lásku a emoční výživu, jednotu se světem, charakteristickou pocitem "vím, kam patřím" můžeme přinést sami sobě, bez toho, že bychom je požadovali od partnerů, pasivně je očekávali do vnějšího světa.

Jaké kvality mi přinese tato esence?

Uzdravení traumat z období prenatalu a porodu. Vyživující jednotu, láskyplné přijetí maminky do života, pocit naplnění a výživy. Léčení nervového systému.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Traumatizující porod, pocit oddělenosti, nechtěnosti, nepřijetí, nelásky. Nedostatek emocionální vyživenosti. Narušený vztah s maminkou.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky na znovu prožití období prenatalu a porodu, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

09. 06. 2021 od 10:00 – 13. 06. 2021 do 17:00
Ekofarma Bílý mrak, Šachov 13, Týniště nad Orlicí

 

Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám.

 

Stabilita, důvěra, jasnost a vnitřní pevnost jsou kvality, které jsou nám vlastní, ale přesto se z našeho života mohou vytrácet. Naproti tomu zažíváme nedůvěru v sebe sama, pocit nedostatečné hodnoty, nízké sebevědomé, nejistotu nebo přílišné pochybování. Tato témata jsou často spojena s naším otcem, který do nás otiskl to, jak sám vnímal svět.
 
Na semináři budeme pracovat na uvědomění si, kde následujeme nastavení otce, a jak je možné z něj vystoupit. Budeme pracovat s nástroji, které vám pomohou najít v sobě disciplínu a vůli dělat v životě to, co sami chcete. Kurz vám otevře cestu k větší důvěře v sebe sama, v druhé i v duchovní principy, které nás převyšují.
 
Čemu se budeme věnovat?
 
* Podíváme se vztah s tátou a na to, jak se můžeme opřít o jeho kvality.
* Zaměříme se na zvědomení toho, v čem si věříte nebo nevěříte. Na situace, kdy zažíváte pocit stability a jistoty, a naopak.
* Zjistíme, nakolik žijete podle své vlastní vůle a nakolik jste ovlivněni svým okolím.
* Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky a tanec.

20. – 23. 5. Gertenbach  Německo

Prožitkový enneagram 

Enneagram je typologie osobnosti, která popisuje devět různých osobnostních typů, myšlenkové vzorce, emoční schémata a obranné mechanismy přežití. Každý typ má svoji stinnou i světlou stránku. Ta stinná je naše nevědomé chování, identifikace s naším egem, kde není prostor pro vnímání srdcem. Ta světlá je vědomí toho, kdo jsem a kontakt se svoji vnitřní podstatou, svojí duší a bytím. Přináší nám opravdové naplnění, svobodu, lásku a všechny kvality, po kterých toužíme.
Čemu se budeme věnovat?
* Představíme si typologii a prožitek jednotlivých typů osobnosti.
* Dojdeme k bližšímu poznání toho, jaké máte kvality a silné stránky, jak fungují vaše vnitřní mechanismy.
* Otevřeme cestu k hlubokému porozumění vašich emocí a k tomu, jak s nimi zacházet.
* Tím, že poznáte sama sebe, získáte nástroje pro snazší vystoupení z toho, co vám již neslouží.
* Lépe porozumíte druhým a svým vztahům, bude se vám lépe komunikovat.
* Poznáte svoji nejvyšší esenci – kvalitu, která je vám přirozená a ke které máte dojít.
* Na semináři budeme pracovat s vedenými i aktivními meditacemi, výkladem typologie enneagramu, prožitkovými cvičeními, sdílením k hlubšímu sebeuvědomění, konstelačními technikami a tancem.

28. 04. 2021 od 17:00 – 02. 05. 2021 do 16:00
KDECO, Města Mayen 1536, Uherské Hradiště

Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám.

 

Stabilita, důvěra, jasnost a vnitřní pevnost jsou kvality, které jsou nám vlastní, ale přesto se z našeho života mohou vytrácet. Naproti tomu zažíváme nedůvěru v sebe sama, pocit nedostatečné hodnoty, nízké sebevědomé, nejistotu nebo přílišné pochybování. Tato témata jsou často spojena s naším otcem, který do nás otiskl to, jak sám vnímal svět.
 
Na semináři budeme pracovat na uvědomění si, kde následujeme nastavení otce, a jak je možné z něj vystoupit. Budeme pracovat s nástroji, které vám pomohou najít v sobě disciplínu a vůli dělat v životě to, co sami chcete. Kurz vám otevře cestu k větší důvěře v sebe sama, v druhé i v duchovní principy, které nás převyšují.
 
Čemu se budeme věnovat?
 
* Podíváme se vztah s tátou a na to, jak se můžeme opřít o jeho kvality.
* Zaměříme se na zvědomení toho, v čem si věříte nebo nevěříte. Na situace, kdy zažíváte pocit stability a jistoty, a naopak.
* Zjistíme, nakolik žijete podle své vlastní vůle a nakolik jste ovlivněni svým okolím.
* Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky a tanec.

Online program – Čína         10 lekcí   Březen - Duben

Bonusové meditační setkání – online

Bonus k Sérii 10 meditačních setkání:
Téma - Enneagram & esence- Jak souvisí Enneagramová typologie s esencemi.
Setkání z pohodlí domova přes Zoom.

Časový harmonogram (přibližné časy)
19:30 – 19:35 přivítání se
19:35 – 19:50 povídání k danému tématu
19:50 – 20:10 sdílení ve dvojici dle zadání
20:10 – 20:25 sdílení ve skupině, prostor na dotazy
20:25 – 20:35 přestávka
20:35 – 21:20 vedená meditace
21:20 – 21:30 doporučení k práci na sobě pro následující týden, rozloučení se

Série 10 meditačních setkání 

Série 10 meditačních setkání každou neděli v termínu od 31. ledna 2021 v čase od 19:30 - 21:30 hod.

 

Jaká témata nás kdy čekají?

 

31. ledna 2021 – Zelená esence – Přijetí sebe sama v lásce, soucitu a odpuštění, s kterým přichází hluboké léčení.7. února 2021 – Černá esence – Přijetí strachu, cesta k hlubokému klidu a vnitřní síle.
14. února 2021 – Zlatá esence – Provedení obdobím prenatalu a propojení se s léčivou silou jednoty.  
21. února 2021 – Červená esence – Odvaha žít svůj život naplno a umění se za sebe postavit.
28. února 2021 – Bílá esence – Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli.
7. března 2021 – Žlutá esence – Rozvzpomenutí si na dětskou hravost, přirozené tvoření a radování se z každého dne.
14. března 2021 – Modrá esence – Uvědomění si kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno.
21. března 2021 – Bod světla – Návrat k celistvosti a propojení se s naší duší a všemi jejími částmi.
28. března 2021 – Superego – Osvobození se od vnitřních hlasů a cesta ke skutečnému žití v bdělosti a radosti.
4. dubna 2021 – Mystická cesta – Praktikování bytí ve vyšších úrovní vědomí, propojení se s božským zdrojem.
 

Časový harmonogram (přibližné časy)

19:30 – 19:35 přivítání se

19:35 – 19:50 povídání k danému tématu

19:50 – 20:10 sdílení ve dvojici dle zadání

20:10 – 20:25 sdílení ve skupině, prostor na dotazy

20:25 – 20:35 přestávka

20:35 – 21:20 vedená meditace

21:20 – 21:30 doporučení k práci na sobě pro následující týden, rozloučení se

 

Benefity:

- Nahrávky meditací a povídání k tématu budete mít k dispozici.
- Uzavřená skupina – výhodou je, že máte mezi sebou se blíže poznat, čímž vzniká vzájemná důvěra a větší otevřenost pro práci.
- Pro nové účastníky je to ochutnávka učení Diamond Logos – esencí a způsob práce Prasadama a Martiny
- Pro stávající účastníky je to připomenutí a podpora základních esencí a kvalit nezbytných do každodenního života
- Setkání z pohodlí domova přes Zoom

Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

Stabilita, důvěra, jasnost a vnitřní pevnost jsou kvality, které jsou nám vlastní, ale přesto se z našeho života mohou vytrácet. Naproti tomu zažíváme nedůvěru v sebe sama, pocit nedostatečné hodnoty, nízké sebevědomé, nejistotu nebo přílišné pochybování. Tato témata jsou často spojena s naším otcem, který do nás otiskl to, jak sám vnímal svět.
 
Na semináři budeme pracovat na uvědomění si, kde následujeme nastavení otce, a jak je možné z něj vystoupit. Budeme pracovat s nástroji, které vám pomohou najít v sobě disciplínu a vůli dělat v životě to, co sami chcete. Kurz vám otevře cestu k větší důvěře v sebe sama, v druhé i v duchovní principy, které nás převyšují.
 
Čemu se budeme věnovat?
 
* Podíváme se vztah s tátou a na to, jak se můžeme opřít o jeho kvality.
* Zaměříme se na zvědomení toho, v čem si věříte nebo nevěříte. Na situace, kdy zažíváte pocit stability a jistoty, a naopak.
* Zjistíme, nakolik žijete podle své vlastní vůle a nakolik jste ovlivněni svým okolím.
* Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky a tanec.

Přijetí strachu

Strach je spojený s nepříjemnými pocity, proto máme tendenci od něj utíkat. On ale nezmizí, jen bude potlačený. Když se s ním namísto toho naučíme pracovat a přijmeme ho, negativní energie s ním spojená se přemění na klid a nadhled.
 
Čemu se na semináři budeme věnovat?
 
*  Zaměříme se na pochopení podstaty strachu a smrti.
*  O strachu budeme mluvit ve všech jeho rovinách – o strachu z budoucnosti, ze smrti, ze zneužití.
*  Prozkoumáme situace, ve kterých vás strach ovládá.
*  Zjistíme, jak na vás působí vaše největší strachy, nakolik jim podléháte nebo čelíte a jak.
* Naučíme se, jak se strachem pracovat.
* Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení, konstelační techniky, tanec. Projdeme si procesem umírání a přípravou na smrt.