2022

Diamantové tělo

Naladění se na svého vnitřního průvodce

Náš pohled na svět je pohledem subjektivním. Naše mysl často uvízne v příbězích, které sama vytváří a následně z nich žije. Vznikají dramata a bolesti, které znovu a znovu prožíváme……
Pak se ptáme, jak z toho. Diamantové tělo přináší klíč. Umožňuje vidět věci objektivně, není na rozdíl od ega podmíněné. Má kvalitu vnitřního vedení. Jeho objektivita nám přináší svobodu, kterou tak hledáme.
Tento seminář nám dává možnost objevit své diamantové tělo, své vyšší já, komunikovat s ním a vidět věci s nadhledem. Tato práce je určena zájemcům, kteří absolvovali předcházející semináře s esencemi.

Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Objektivní pohled na různé situace, které mi život přináší. Odstup od problematických situací, pomoc při rozhodování.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Pohlcení konfliktem bez objektivního náhledu. Neschopnost vytvořit nadhled nad situací a jednat nezaujatě. Reakce z ega. Hledání gurua venku.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace- vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky komunikace s vnitřním vedením, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

16 - 21. 8. 2022 Uherské Hradiště

Mystická cesta 

Návrat k vědomému životu

https://www.youtube.com/watch?v=5T_QKavptI0&feature=emb_imp_woyt

Každou životní situaci vnímáme prostřednictvím našeho vědomí. Nízká úroveň vědomí je spojena se strachem a nízkými vibracemi. Vysoká úroveň přináší lásku, radost a svobodu. V té nejvyšší se život stává hrou, kterou žijeme s lehkostí a nadhledem. Nic není černé ani bílé, dobré ani špatné, láska se stává stavem bytí.
 
Seminář vám pomůže najít více radosti, lásky a vnitřní svobody. Svůj život díky němu uvidíte s větším odstupem od společenské hypnózy. Pochopíte, že ho máte ve svých rukou, a lépe se vám bude hledat jeho smysl.
 
Čemu se budeme věnovat?
Na semináři vás seznámíme s vývojovou mapou vědomí z pohledu vědeckého (D. Hawkins) i šamanského (A. Villoldo).
Naučíte se vnímat jeho jednotlivé úrovně a to, jak ovlivňují váš život.

Budete zkoumat, jaké máte nastavení mysli:

*   Jak vypadá vaše vnitřní realita – kolik pozornosti a času trávíte ve strachu           a negativismu a jak to ovlivňuje vaši mysl.
*   Nakolik vás ovlivňují společenské názory, a jak vám slouží.
*   Co můžete změnit, aby se vám žilo lépe.
*   Na čem ulpíváte – co vám stále brání posunout se dále.

Společně budeme praktikovat bytí ve vyšší úrovni vědomí, propojení s duší, se zdrojem.

Během semináře na vás čekají vibračně silné vedené meditace, rituál na podporu procesu změny, aktivní meditace, konstelační cvičení, sdílení a další prožitky.

6. – 10. 7. 2022 Šachov

Online meditace zaměřená na mystickou cestu 

Návrat k vědomému životu

 

Online meditaci přes Zoom, tentokrát k tématu Mystické cesty.

Cítíte se bezmocní ohledně toho, co se děje aktuálně ve společnosti?
Uvědomujete si všude přítomný strach a manipulaci, která nás obklopuje?
Chcete zažívat pocit svobody, lehkosti a možnost volby?
Povedeme vás do božského vědomí, kde už není prostor pro strach a temnotu.
Prožijete otevřené pole všech možností, pocit kosmické svobody a uvidíte nově svůj potenciál k tvoření.
Naučíme, jak se kdykoliv v každodenním životě znovu navrátit do vesmírné síly, radosti a přinést ji do všech vašich činností.
Meditací nás provede Prasadam a bude s českým překladem.

6.6. a 20.6.2022

 

Cesta ke svobodě - superego

Osvobození se od vnitřních hlasů a cesta ke skutečnému žití v bdělosti a radosti

 

Všichni chceme být svobodní a šťastní. Časem zjistíme, že to co nám brání, není ve vnějším světě, ale překážkou jsou naše vlastní přesvědčení a předsudky, které neustále podporují vnitřní hlasy, které v psychologii nazýváme superegem. Náš vnitřní kritik nás neustále posuzuje, obviňuje a trestá. Veškerý pocit studu, viny a nízkého sebevědomí přichází právě od něho.
Společně se zaměříme na rozpoznání vnitřního kritika, jak s ním komunikovat, osvobodit se z jeho vlivu a žít svobodněji a radostněji.

Tento seminář propojíme s modrou esencí, kvalitou vědomí. 

Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Prozření toho, co nám nejvíce stojí v cestě, ke skutečné lásce, radosti a úspěchu
Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Totální identifikace s vnitřními hlasy, které mě i mé okolí neustále kritizují, obviňují a shazují.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, komunikace s vnitřními hlasy - různé přístupy, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

4. – 8. 5. Uherské Hradiště

Vědomí, sebeuvědomění

Pochopení kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno

 

Tématem semináře je kvalita bdělosti. Čím bdělejší se stáváme, tím pomalejší a klidnější je naše neustále tlachající mysl. Jak to ale udělat, když v činech, myšlení a pocitech si často odporujeme, cítíme se roztříštěni a vnímáme to jako zmatek a utrpení v sobě?
Stačí začít pozorovat. Pouhým uvědomováním si těla se tělo uvolní. Pozorováním myšlenek přestanou být myšlenky tak chaotické a naše emoce se potupně spojí s tělem a myslí v jeden celek. Dostáváme se do svého středu, plného vědomí. Kvalitu vyššího vědomí představuje v metodě Diamnd Logos tmavě modrá esence bytí.
S kvalitou vyššího vědomí odpadá kontrola, připoutanost k bolesti a utrpení, ztrácíme nutkání stále něco řešit a na vše reagovat. Rozplynou se touhy po moci, manipulaci, po naplňování falešných představ ega. Bdělost nás spojuje se středem a naše vnitřní energie může přirozeně proudit.

Co mi přinese účast na kurzu?
Bdělost, probuzení z hlubokého spánku. Procitnutí na mnoha rovinách. Uvědomění si, co mi brání růst.
Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Následování svého nevědomého myšlení, vnitřních obran a připoutaností. Naše nevědomí má nad námi velkou moc, potřebujeme uvidět svá omezující přesvědčení.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, zenové divadlo, rituální techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

9. – 13. 3. Šachov

Žít svůj život naplno, dovolit si projevovat vášeň a energii, nebát se za sebe postavit

Online program – Čína 

Kvalita životní energie a síly se prolíná do všech oblastí našeho života. Dává nám odvahu postavit se sám za sebe, žít svůj vlastní život, být tělesně zdravý, vyjadřovat sám sebe a svobodně žít svou vášeň. V učení Diamond Logos reprezentuje kvalitu životní energie a vášně červená esence bytí.
Naše chování v dospělosti často ovlivňuje touha zažít znovu blažený stav spojení s maminkou, kdy naše potřeby byly naplňovány bez jakéhokoliv úsilí a jako malé děti jsme dostávaly vše potřebné. Jsme pak ochotni se v sobě do souladu s matkou vrátit i za cenu popření se, potlačení přirozeného projevování, svých opravdových emocí. Na semináři proto pracujeme s místy v nás, kde jsme identifikováni s matkami, kde splýváme s jejich emocemi, kde se nevědomě dožadujeme jejich lásky a snažíme se jim vyhovět, kdy to všechno v dospělém věku projektujeme na své partnery a děti.

Co mi přinese účast na kurzu?
Odvahu dělat v životě vše, co mě těší. Čelit výzvám, které život přináší. Rozproudění životní i sexuální energie. Porozumění významu vlastní zlosti,  pozitivní využití vlastní zlosti v životě.
Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?
Postavit se za sebe, za svoji pravdu, vyjádřit ji otevřeně. Dlouho potlačovaná a nevyslovená zlost. Splývání s druhými, neschopnost se odpoutat. Dělám něco, co nechci a nemám odvahu a energii to změnit.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky na rozproudění energie, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

10. lekcí – leden – únor