Jací lidé přicházejí na semináře?

Jací lidé přicházejí?

Docela často jsem dotazovaná na to, kdo vlastně chodí na semináře. Rozdělila bych je do několika skupin.

Do první skupiny

  • patří ti, kteří mají vnitřní potřebu vyřešit své nejbližší vztahy, většinou v rodině, s maminkou nebo tátou (nedostali dostatek pozornosti a lásky…, cítí se jimi manipulování a kontrolování, přestože jsou dospělí…, neumí se vymanit z rodičovských pout a očekávání…, nahrazují svému rodiči partnera…, a mnoho jiných scénářů).

Žijí problematické vztahy s partnerem, dětmi, sourozencem a tlačí je to natolik, že s tím chtějí něco udělat.

Mají problém se sebe-hodnotou, velké pochybnosti o sobě, nevěří si…, zdravotní problémy …, cítí se ztraceni…, trpí různými strachy a obavami…, zabředli to rutiny, vážnosti a chybí jim radost v životě…, cítí se nemilováni, neviděni, sami…, tíží je pocit viny, křivdy, zlosti…, odešel jim někdo blízký a neumí se s tím vyrovnat…, obava ze smrti své nebo blízkého…, neumí se v životě prosadit, bojí se vzepřít svému partnerovi, rodiči, šéfovi…

Většinou tím, jak uzdravujeme sami sebe a své vztahy, poznáváme se do větší hloubky, začne být aktuální i to, co nás přesahuje.

Druhá skupina

  • je spíše o lidech, kteří mají pocit, že se jim vlastně v životě všechno tak nějak daří, mají fungující vztah, dobrou práci, na první pohled vlastně není důvod k nespokojenosti. ALE ve skutečnosti se necítí šťastní, něco jim chybí, cítí se možná rozmrzele nebo ztraceně. Probouzí se v nich hluboká touha po něčem více, co není v začátku jednoduché pojmenovat.

Na povrch vylézá touha po duchovním rozměru, po dotyku božského, existence, prožitku hlubokého klidu. S tím přicházejí otázky, ohledně existence duše, ducha, Boha… každý si to pojmenuje po svém… Je to cosi většího, co nás přesahuje a dává smysl našemu životu. Časem se obvykle otvírají nějaká témata, která jsem popsala ohledně první skupiny.

Třetí skupina

  • jsou spíše lidé, které přitáhne konkrétní téma semináře, například ohledně denních a nočních snů, ženských seminářů, párových seminářů, typologie enneagramu, poslání-talentů…

Do čtvrté skupiny

  • spadají ti, co touží poznat sami sebe, nastavení své mysli, svoji osobnost, jak fungují, co je přesahuje, chtějí vytvářet smysluplný život pro sebe a pro dobro svých bližních.
Miluji provázet klienty jejich vnitřními světy a podpořit je svými vhledy v jejich procesu. Mým darem je přivést je k jejich zdroji, k prapůvodní esenci, aby okusili svoji duchovní podstatu. Můj příběh si přečtěte zde>>