Workshopy ve spolupráci s Prasadamem
Prožitkové semináře vycházející z učení Diamond Logos

Prasadam

Prasadamovou velkou vášní je herectví, psaní her a režírování. Věnoval se jim dlouhé roky v Německu, odkud pochází, i v různých koutech světa. Se stejným nadšením se již v mládí vydal na cestu poznání. Ta jej zavedla do Indie, kde se stal žákem osvícence Osha a přijal od něj své jméno.

Postupně prošel řadou výcviků, až se sám stal průvodcem sebepoznání. I když je Prasadam již ve velmi zralém věku, má obrovskou vnitřní sílu a energii. Neustále se vzdělává a své velmi bohaté zkušenosti předává dále během našich společných seminářů. Na seminářích spolupracuje s Martinou Janků od roku 2007.
 

Nabídka workshopůMystická cesta

ZMĚNA TERMÍNU!

13. - 17. 01. 2021 

Šachov u Týniště nad Orlicí

Návrat k vědomému životu

Každou životní situaci vnímáme prostřednictvím našeho vědomí. Nízká úroveň vědomí je spojena se strachem a vibracemi. Vysoká úroveň přináší lásku, radost a svobodu. V té nejvyšší se život stává hrou, kterou žijeme s lehkostí a nadhledem. Nic není černé ani bílé, dobré ani špatné, láska se stává stavem bytí.
 
Seminář vám pomůže najít více radosti, lásky a vnitřní svobody. Svůj život díky němu uvidíte s větším odstupem od společenské hypnózy. Pochopíte, že ho máte ve svých rukou, a lépe se vám bude hledat jeho smysl.

VIDEO POZVÁNKA: https://www.youtube.com/watch?v=5T_QKavptI0&t=2s
 
Čemu se budeme věnovat?
Na semináři se seznámíte s vývojovou mapou vědomí z pohledu vědeckého (D. Hawkins) i šamanského (A. Villoldo).
Naučíte se vnímat jeho jednotlivé úrovně a to, jak ovlivňují váš život.

Budete zkoumat, jaké máte nastavení mysli:
*   Jak vypadá vaše vnitřní realita – kolik pozornosti a času trávíte ve strachu a negativismu a jak to ovlivňuje vaši mysl.
*   Nakolik vás ovlivňují společenské názory, a jak vám slouží.
*   Co můžete změnit, aby se vám žilo lépe.
*   Na čem ulpíváte – co vám stále brání posunout se dále.
Společně budeme praktikovat bytí ve vyšší úrovni vědomí, propojení s duší, se zdrojem.
Během semináře na vás čekají vibračně silné vedené meditace, rituál na podporu procesu změny, aktivní meditace, konstelační cvičení, sdílení a další prožitky.
 

25. 11. 2020 od 10:00 – 29. 11. 2020 do 17:00
Ekofarma Bílý mrak, Šachov 13, Týniště nad Orlicí
Cena semináře: 6 400 Kč
Cena ubytování: https://www.bilymrak.cz/cenik-ubytovani-a21 

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů


Prožitkový enneagram 

ZMĚNA TERMÍNU!

28. 04. - 02. 05. 2021

Uherské Hradiště

Enneagram je typologie osobnosti, která popisuje devět různých osobnostních typů, myšlenkové vzorce, emoční schémata a obranné mechanismy přežití. Každý typ má svoji stinnou i světlou stránku. Ta stinná je naše nevědomé chování, identifikace s naším egem, kde není prostor pro vnímání srdcem. Ta světlá je vědomí toho, kdo jsem a kontakt se svoji vnitřní podstatou, svojí duší a bytím. Přináší nám opravdové naplnění, svobodu, lásku a všechny kvality, po kterých toužíme.

VIDEO POZVÁNKA: https://www.youtube.com/watch?v=vK-ZBk1oCaw

Čemu se budeme věnovat?
* Představíme si typologii a prožitek jednotlivých typů osobnosti.
* Dojdeme k bližšímu poznání toho, jaké máte kvality a silné stránky, jak fungují vaše vnitřní mechanismy.
* Otevřeme cestu k hlubokému porozumění vašich emocí a k tomu, jak s nimi zacházet.
* Tím, že poznáte sama sebe, získáte nástroje pro snazší vystoupení z toho, co vám již neslouží.
* Lépe porozumíte druhým a svým vztahům, bude se vám lépe komunikovat.
* Poznáte svoji nejvyšší esenci – kvalitu, která je vám přirozená a ke které máte dojít.
* Na semináři budeme pracovat s vedenými i aktivními meditacemi, výkladem typologie enneagramu, prožitkovými cvičeními, sdílením k hlubšímu sebeuvědomění, konstelačními technikami a tancem.
 

13. 11. 2020 od 17:00 – 17. 11. 2020 do 16:00
KDECO, Města Mayen 1536, Uherské Hradiště

Cena semináře: 5 800Kč
Cena ubytování: detailní informace k ubytování

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vědomí, sebeuvědomění

ZMĚNA TERMÍNU, VČAS BUDE UPŘESNĚN

Kdeco, Uherské Hradiště

Pochopení kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno

Tématem semináře je kvalita bdělosti. Čím bdělejší se stáváme, tím pomalejší a klidnější je naše neustále tlachající mysl. Jak to ale udělat, když v činech, myšlení a pocitech si často odporujeme, cítíme se roztříštěni a vnímáme to jako zmatek a utrpení v sobě?
Stačí začít pozorovat. Pouhým uvědomováním si těla se tělo uvolní. Pozorováním myšlenek přestanou být myšlenky tak chaotické a naše emoce se potupně spojí s tělem a myslí v jeden celek. Dostáváme se do svého středu, plného vědomí. Kvalitu vyššího vědomí představuje v metodě Diamnd Logos tmavě modrá esence bytí.
S kvalitou vyššího vědomí odpadá kontrola, připoutanost k bolesti a utrpení, ztrácíme nutkání stále něco řešit a na vše reagovat. Rozplynou se touhy po moci, manipulaci, po naplňování falešných představ ega. Bdělost nás spojuje se středem a naše vnitřní energie může přirozeně proudit.

Co mi přinese účast na kurzu?
Bdělost, probuzení z hlubokého spánku. Procitnutí na mnoha rovinách. Uvědomění si, co mi brání růst.
Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Následování svého nevědomého myšlení, vnitřních obran a připoutaností. Naše nevědomí má nad námi velkou moc, potřebujeme uvidět svá omezující přesvědčení.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, zenové divadlo, rituální techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

29. 4. 2021 10:00 – 2. 5. 2021 17:00
Kdeco, Města Mayen 1536, budova vzdělávacího centra Marlin, naproti Rossmanu
cena: 5200,-Kč

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů


Sebeléčení, soucit, odpuštění

16. - 21. 7. 2021

ZŠ, Velehrad

Bezpodmínečné přijetí sama sebe, uzdravení svého myšlení a konání

Různé šoky a traumata hluboko uložené v našem emočním tělě nás oddělují od plnohodnotného prožívání života. Na semináři se věnujeme tématu sebeuzdravení. Čas od času se potkáme s bolestí v podobě starých vzpomínek nebo zažíváme pocit člověka, který je poražen a neví, co dál. Na tomto místě potřebujeme kromě jiného zažít kvalitu soucitu; soucitu, který máme sami v sobě. 

Kvalitu soucítění přináší v metodě Diamnod Logos zelená esence bytí, kvalita srdce, kvalita něžné milující lásky, hlubokého respektu a soucitu k sobě i existenci. Je to kvalita podporující uzdravování emočních zranění, kvalita, se kterou přichází pochopení smyslu existence. 

Zaměříme se na uzdravení našeho vnitřního dítěte, které je nejisté a zraněné od raného dětství. 

Co mi přinese účast na kurzu?
Léčení emočních zranění a traumat z dětství. Odpuštění, soucit a lásku k sobě i druhým.
Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?
Nepřijetí sebe sama a trestání se. Pocity viny, staré křivdy a nepochopení z minulosti. Stresy, úzkosti, přesvědčení, že druzí jsou důležitější než já.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, léčebné techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

16. 7. 2021 19:00 – 21. 7. 2021 13:00
ZŠ Velehrad
cena: 6400,- Kč

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů


Bod světla

27. - 31. 10. 2021

Kdeco, Uherské Hradiště

Vědomý návrat k celistvosti, propojení s naší duší

Tématem tohoto semináře je“návrat“. Návrat k našemu vyššímu já, k našemu bytí, k bodu světla, který je naší duší. S ní se rodíme znovu a znovu, přesto si jí často nejsme vědomy, často se od ní  oddělujeme už při porodu nebo v dětství. Nadvládu přebírá naše ego, tvoříme svoji osobnost a stále hledáme štěstí někde venku. Zaplétáme se přitom do příběhů a vytváříme dramata, to vše ve snaze štěstí najít a dovést nás k nám samotným, do bodu světla, zpět domů.
Bod světla, naše obsahuje všechny naše kvality, je přítomný v nás i okolo nás, je to naše bytí, náš duchovní mistr, naše bdělá přítomnost, která z nás vyzařuje. S ním se stáváme lidskou bytostí. V této celistvosti přichází mír a svoboda do našich životů.
Tento seminář je nadstavbový a je určen pouze těm z vás, kteří jste s námi absolvovali všechny esence.

Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Prožitek duchovního aspektu v nás. Celistvé spojení se všemi částmi mé duše, které přináší obrovskou radost, lásku a hluboké naplnění. Vědomé spojení s božskou podstatou v nás.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Oddělenost od duchovního světa, upřednostnění a nevědomé následování našeho ega. Následkem traumatu či zranění oddělení některých částí naší duše.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky spojování s duší a jejími částmi, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

27. 10. 2021 10:00 – 31. 10. 2021 17:00
Kdeco, Města Mayen 1536, budova vzdělávacího centra Marlin, naproti Rossmanu
cena: 6400,- Kč

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů


 

Již uskutečněné semináře

Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli 

Stabilita, důvěra, jasnost a vnitřní pevnost jsou kvality, které jsou nám vlastní, ale přesto se z našeho života mohou vytrácet. Naproti tomu zažíváme nedůvěru v sebe sama, pocit nedostatečné hodnoty, nízké sebevědomé, nejistotu nebo přílišné pochybování. Tato témata jsou často spojena s naším otcem, který do nás otiskl to, jak sám vnímal svět.
 
Na semináři budeme pracovat na uvědomění si, kde následujeme nastavení otce, a jak je možné z něj vystoupit. Budeme pracovat s nástroji, které vám pomohou najít v sobě disciplínu a vůli dělat v životě to, co sami chcete. Kurz vám otevře cestu k větší důvěře v sebe sama, v druhé i v duchovní principy, které nás převyšují.
 
Čemu se budeme věnovat?
 
* Podíváme se vztah s tátou a na to, jak se můžeme opřít o jeho kvality.
* Zaměříme se na zvědomení toho, v čem si věříte nebo nevěříte. Na situace, kdy zažíváte pocit stability a jistoty, a naopak.
* Zjistíme, nakolik žijete podle své vlastní vůle a nakolik jste ovlivněni svým okolím.
* Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky a tanec.
 

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů


Přijetí strachu

Strach je spojený s nepříjemnými pocity, proto máme tendenci od něj utíkat. On ale nezmizí, jen bude potlačený. Když se s ním namísto toho naučíme pracovat a přijmeme ho, negativní energie s ním spojená se přemění na klid a nadhled.
 
Čemu se na semináři budeme věnovat?
 
*  Zaměříme se na pochopení podstaty strachu a smrti.
*  O strachu budeme mluvit ve všech jeho rovinách – o strachu z budoucnosti, ze smrti, ze zneužití.
*  Prozkoumáme situace, ve kterých vás strach ovládá.
*  Zjistíme, jak na vás působí vaše největší strachy, nakolik jim podléháte nebo čelíte a jak.
* Naučíme se, jak se strachem pracovat.
* Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení, konstelační techniky, tanec. Projdeme si procesem umírání a přípravou na smrt.

 

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů